<div align="center"> <h1>Nowy Robotnik on-line</h1> <h3>lewicowy miesięcznik społeczno-polityczny</h3> <p>pps, aws, sld, up, unia pracy, uw, lewica, socjalizm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nr.freshsite.pl" rel="nofollow">http://nr.freshsite.pl</a></p> </div>